Vận Tải Nội Địa

    Kế thừa nhiều năm kinh nghiệm giao nhận kho vận hàng đầu Việt Nam, AVP Logistics đã nhanh chóng phát huy ưu thế, phủ mạng lưới hoạt động toàn quốc cùng với sự năng động của đội ngũ cán bộ nhân viên vừa có kinh nghiệm vừa có sức trẻ, liên tục phát triển, có sự tăng trưởng cao đều đặn hàng năm cả về quy mô, phạm vi hoạt động và chất lượng dịch vụ.

    Danh mục: