ngành vận tải nội địa

Là một Công ty Thành viên của AVP Group đang sở hữu 50 xe đầu kéo, 80 rờ mooc, 30 xe tải với năng suất 24h/7ngày, có chức năng vận chuyển hàng hóa trong nước để đáp ứng nhu cầu vận chuyển của Công ty cũng như khách hàng.