ngành nông sản

Nắm bắt được thị trường tiêu thụ trong nước và thế giới về ngành hàng nông sản, AVP Group đã và đang đầu tư và phát triển mặt hàng quả thanh long ruột đỏ, trắng và bưởi xuất khẩu với diện tích trồng khoảng 30.000 hecta với năng suất cao và chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế.

News