Logo Htx Ln Avp Jpg
Logo HTX Lâm Nghiệp An Việt Phát

Để đồng hành với định hướng mở rộng và phát triển diện tích rừng trồng có chứng chỉ bền vững của chính phủ việt Nam. AVP Group đã thành lập hợp tác xã Lâm nghiệp An Việt Phát. Chúng tôi đã đầu tư, hợp tác cùng các địa phương có diện tích rừng trồng trên cả nước để xây dựng vùng nguyên liệu bên vững cho các chuỗi nhà máy phù hợp với chính sách và quy định của nhà nước.

Htx Avp 01
Quy Trình Quản Lý Rừng Bền Vững

Hợp tác xã đã đầu tư, liên kết và thực hiện quản lý rừng bền vững theo nhóm các hộ gia đình tại các địa phương để đáp ứng các tiêu chí kinh tế, xã hội và môi trường theo tiêu chuẩn của quản lý rừng bền vững.

Htx Avp 02 01