Hiển thị một kết quả duy nhất

Được thành lập vào năm 2017, Giấy An Việt Phát (AVP Paper) thuộc AVP Group đã nhanh chóng phát triển hệ thống phân phối, chuỗi nhà máy và cung cấp giấy cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam như các nhà in và các khách hàng sử dụng bao bì tầm cỡ.

Công Nghiệp Giấy

Giấy Bristol

Công Nghiệp Giấy

Giấy Couche

Công Nghiệp Giấy

Giấy Fort/woodfree

Công Nghiệp Giấy

Giấy Ivory

Công Nghiệp Giấy

Giấy Kraft

Công Nghiệp Giấy

Giấy Duplex