ngành bất động sản

“Công ty TNHH Bất động sản An Việt Phát (AVP Land).”

Bên cạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi, An Việt Phát mở rộng đầu tư sang lĩnh vực Bất động sản. Ở các lĩnh vực đầu tư mới, An Việt Phát đã tạo được những dấu ấn riêng thông qua chiến lược và phương hướng phát triển cho tương lai.