Logo Avp Land 03
Logo AVP Land 

Bên cạnh ngành nghề kinh doanh cốt lõi, AVP Group thành lập AVP Land, mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản. Ở lĩnh vực này, AVP Land đã tạo được những dấu ấn riêng thông qua chiến lược tư vấn, môi giới và phương hướng phát triển xây dựng nhà ở, công trình cho tương lai.